Make your own free website on Tripod.com

XI. TAVASZI VÉRTESKOZMA FESZTIVÁL
1999. május 22. - május 30.


Szakestély nóták szövegei


Irländsk Quarneval
artist: O'Flannels

Jag har letat efter ett äventyr
jag har rest hela jorden runt
Jag har seglat och sprungit flera tusen mil
men allt jag funnit det var bara strunt
Men sa styrde jag kosan mot Stockholms stad
för att se det jag hade hört
om ett slott och en kung
natt som hette KTH
för ännu var det väl inte kört

Quarneval det vill vi ha
Quarneval var det ni sa
Quarneval det vill vi ha
ja allt för Quarnevalen
massor av bira, massor av sang
massor av brudar och hall i gang
massor att fira, massor av skoj
ja det är Quarneval det

Nittonhundranittiotre
i maj den femtonde
vi hörde en sang
och fattade det var nanting pa gang
pa gang

Quarneval...

men föga anade vi när vi gick
ned för osquars backe gang
att vi skulle fa se en Quaravan sa lang
en Quaravan sa lang

Quarneval...


BUMFALVA

Bumfalva, Bumfalva ott lakom én
Ott gyártjuk a tejet Riska meg én
Riskának lába kötzt van egy kebel
amit a tej véget rángatni kell

R.: Hollári, hollári, hollári hó
  Hollári, hollári, hollári hó 

Mivel az tisztaság legfőbb erény
Tejet a patakban megmosom én
Vasárnap a riska nem ad tejet
egész nap azt bőgi munkaszünet

Adtam a Trézsinek egy szerenád
Mondtam, hogy Trézsi én bukom terád
Sötét volt nem láttam megbotlottam,
S Trézsi helyett az orromra buktam

Van nékem barátom Grósz Tivadar
Övé az Budakesz Sváb Zenekar
Ő fújja tüdővel az nagydobot
Bumtatta, bumtatta, bumtatta bumA GANAJPUSZTAI BÉRES

Rámás csizmám a pökéstől be fényes
Én vagyok a ganajpusztai béres
Megrakom a ganajjal a szekeret, 
     szekeret de szekeret
Tetejébe a babámat ültetem
Mikor a nap feldugja a pofáját
Kihajtom én gazd`uramnak csordáját
Rácsapok a Riska tehén farára, 
       farára de farára
Áhitattal gondolok a babámra

Amíg tehén s tinó van a világon
Nem akad meg az én szemem a lyányon
Mert a lyány elfelejti a szerelmet, 
      szerelmet de szerelmet
Kilenc leány nem ér meg egy tehenet

Ha meghalok a síromon virág lesz
Odajön a Riska tehén oszt megesz
Megesznek a tehenek oszt kiadnak, 
       kiadnak de kiadnak
Így kerülök ki a rétre ganajnakÚGY ÉLEK, MINT EGY 

Úgy élek, mint egy schlendrián,
Meg-megiszom borom
Ha megfizetni nem tudom 
Az csak az én bajom!
  
És ha poharam ezer darabra törne
Biz ahhoz senkinek, hej senkinek nincs köze

Úgy élek, mint egy schlendrián
amim van felveszem
S ha már viselni sem tudom
akkor pénzzé teszem
  
Ha ruhám tiszta rongy vagy cipőm lyukas lenne
Biz ahhoz senkinek, hej senkinek nincs köze

Úgy élek, mint egy schlendrián
Míg eljön majd a vég
Ha nem is adná áldását többé már rám az ég

Sőt ha idők multán az ördög el is vinne
Még ahhoz sem lenne senkinek, hej senkinek semmi közeMIT KEZDJEK ÉN

Mit kezdjek én szegény tatár, hisz egy fityingem sincsen
A tenyerem is elkopott a sok kocsmakilincsen

Egyebet már ne tehetek, Selemecről immár elmegyek
Oh jerum jerum jerum oh quae mutatio jerum

Üres már a szekrényem is, nincsen másom csak egy ingem
A zálogházba vándorolt a fogasomról minden
Egy vén kabátom még akad de bánatában elszakadt
Oh jerum jerum jerum oh quae mutatio jerum

Többé haza sem mehetek hisz onnét kitagadtak
Mióta a korhalykedés doktorává avattak
Kártya meg tánc volt az elemem és tönkretettem az életem
Oh jerum jerum jerum oh quae mutatio jerum

Szobámban sincs már semmi sem, üresség árad ottan
Csak rozsdás régi fringiám bámul reám unottan
E csorba fegyvert felkötöm, és az ellen hátán eltöröm
Oh jerum jerum jerum oh quae mutatio jerumA PÁPA ÚRI MÓDON ÉL

A pápa úri módon él, módon él
Sok Péter-fiilért elfecsér
A legjobb bor van asztalán
Én lennék pápa igazán

De mégse, ő árva lény
Lány csókot nem kap szegény
Úgy alszik, mint egy murmutér
Nem lennék pápa semmiér’

A szultán cécók embere
Szép palota a lakhelye
Sok édes lány van a kezén
Szultán szeretnék lenni én

De mégse, ő egy vén falánk
Ki követi az al-Koránt
És nem iszik egy csöppnyi bort
Szultán se lennék semmi mód

E két úr külön gyenge báb
Inkább maradok hát diák
De belemennék örömest, 
Hogy mindkettő legyek vegyest

Leányok ajkat nyújtsatok
Török szultánná tesz a csókotok
Fiúk Ti pedig töltsetek
Hogy kicsit pápa is legyek
ERGO BIBAMUS   (TEHÁT IGYUNK)

Csak zengj kupa, most mire jó ma a szó
A fontos az ergo bibamus!
A jókedv ölében pihenni de jó
Hej cimbora! Ergo bibamus!
E régi bevált csupa nagyszerű szó
E régi tanácsot követni de jó!
Csak szóljon a nóta a tárogató
R.:A nagyszerű ergo bibamus

Itt látom a kedvesem itt halad el
Oly angyali - ergo bibamus!
Jaj szólani kellene miért szalad el?
Most mit tegyek? Ergo bibamus!
Ha csókokat int aza szép ajakú,
Vagy hűtlenül elhagy, hogy öljön a bú,
A szív belesajdul, de nem szomorú
R.:Van még vigasz, ergo bibamus!

Mit kellene szólni, mi szép, mi nemes?
Úgy vélem csak: ergo bibamus!
Azt gondolom én, hogy a szív szava ez
Hát zengd velem: ergo bibamus!
Ez gyújtja fel szívünk, az angyalát!
Ez újra kicsalja a nap sugarát
Hej cimbora, tölts! Tele töltsd a kupát!
R.: Hadd zengjen az ergo bibamus!

Ha rámtör a vég, ha a lét elenyész
Hej cimbora, ergo bibamus!
A kis batyu könnyű, a szív a nehéz
Hát kétszeres ergo bibamus!
A test hamu lesz, de a lelkem az él, 
A gyászra is írt ad a jó bikavér
Csak csengj kupa, válhat-e vízre a vér?
R.: Ó cimbora, ergo bibamus! KRAMPAMPULI

Krampampuli, mi így nevezzükaz itókát mely jól bevált
Mi kipróbált szernek ismerjük, ha bárkit bú vagy bánat bánt
R.:Mint altató vagy reggeli, jó egy pohár krampampuli
Kram-pam-pim-pampuli krampampuli

Sajnálni kell a sok bolondot, ki nem szeret s bort nem iszik
Szamár marad bár bölcset mondott, és mások angyalnak hiszik
R.: Sok állat a vizet nyeli, és azt hiszi krampampuli
Kram-pam-pim-pampuli krampampuli

Ha egykor házasságra lépnék egy jóerkölcsű lánykával
Én nagy ebédet nem rendelnék, én megelégszem mátkámmal
R.: Kávé helyett mely nem hevít, ha ad csésze krampampulit 
Kram-pam-pim-pampuli krampampuli

Ha fejem fáj, ha görcsök rántnak, vagy ha az étvágy elhagyott
Ha néha gonosz szelek bántnak, ha tüdőm katarust kapott
R.: Bajomat mind feledteti, egy pohárka krampampuli
Kram-pam-pim-pampuli krampampuli

A szállodába ha betérek akárcsak egy nagy gavallér
Ebédet, vacsorát nem kérek, csak nyúlok dugóhúzóért
R.: A sógor fújhat tantarit, én meg iszom krampampulit
Kram-pam-pim-pampuli krampampuli

Becsületért ha síkra szállok, ha penge csillog kezemben
Diáküdvért ha kiállok és jóbarát van mellettem
R.: Azt mondom csak: mon cher ami, hol az a korty krampampuli
Kram-pam-pim-pampuli krampampuliGAUDEAMUS IGITUR

Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus (2X)
Post jucundam, juventutem
Post molestam senectutem
Nos ha bebit humus, nos habebit humus

Vivat academia vivat professores (2X)
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore, semper sint in floreSZA-SZA-SZAKESTÉLY

Sza- sza-szakestélyt tartunk ma vidám diákok
Csináljunk estélyt, csak fújjátok:

R.:Edite, bibite collegiales
  Post multa saecula pocula nulla

A tanár urak nem tartnak ma előadást
Ezért hát kezdjük meg az ivást

Éljen hát Bacchus, a bornak nyájas istene
Dalunkba víg tus csengjen bele!

Ily szórakozás nem lesz a házaséletben
Ott bölcsőringatás vár szép csendben

Vígadjunk tehát ameddig diák a nevünk
Utána úgyis szétszéledünk


[.] Vissza a főoldalra